Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

Een verzorgde tuin voor extra woongenot

Publicatiedatum: 21-04-2021

 

Heerlijk, een huurwoning met een tuin; dat wordt genieten van de aankomende zomer! Maar een tuin brengt ook verplichtingen met zich mee. U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin die bij uw huurwoning hoort. In het huurrecht staat zelfs omschreven dat het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen zodanig dient te worden uitgevoerd dat het geheel een verzorgde indruk maakt. Logisch, want iedereen woont immers graag in een buurt waar het schoon en netjes is. Daarom is het voor uzelf en uw buren belangrijk dat de tuin wordt bijgehouden. Dit kunt u doen door:

  • Regelmatig het gras te maaien
  • Onkruid te verwijderen; niet alleen in de tuin maar ook tussen tegels
  • Bomen, heggen en hagen regelmatig te snoeien
  • Beplanting die is doodgegaan te vervangen
  • Erfafscheidingen goed te onderhouden
  • Uw tuin vrij te houden van afval

Brandgang hoort er ook bij

Voor ieders veiligheid is het belangrijk dat een eventuele brandgang achter uw woning goed onderhouden wordt. Vanhier Wonen zorgt ervoor dat de brandgangen onkruidvrij worden gehouden, maar u bent als bewoner verantwoordelijk voor het snoeien van de heg én voor het verwijderen van het snoeiafval. Omdat een brandgang altijd goed bereikbaar moet zijn in geval van calamiteiten, mogen er geen spullen neergezet worden. De brandgang is dus geen opslagplaats voor containers of een verzamelplek voor afval.

Goede buren

Wie veel tijd buiten doorbrengt, komt gemakkelijk in contact met de buren. Hartstikke gezellig, maar soms kunnen er helaas ook irritaties ontstaan. Daarom doet Vanhier Wonen een beroep op uw eigen redelijkheid: probeer overlast voor uw buren te voorkomen door rekening met elkaar te houden. Maak bijvoorbeeld niet te veel lawaai en voorkom dat de rook van uw barbecue of vuurkorf de tuin van uw buren inwaait. En gebeurt er onverhoopt toch een keer iets waar u zich niet prettig bij voelt? Maak dan een praatje met uw buren, dan wordt het probleem vast snel opgelost.

 

Deel deze pagina