Geen objecten gevonden

Nieuwsbericht

HBV uit noodkreet aan politiek

Publicatiedatum: 10-02-2022

“Geef Voerendalers kans op woning in gemeente”. Zo luidde de noodkreet die de huurdersbelangenvereniging Voerendaal (HBV) onlangs aan de Voerendaalse politiek uitte. De HBV wil met deze noodkreet aandacht vragen voor het feit dat het voor Voerendalers steeds moeilijker wordt om een huurwoning te vinden in de eigen gemeente. Dit geldt niet alleen voor de oudere Voerendalers, maar ook voor de jeugd. “Ook zij komen niet aan een woning, maar zij zijn wel onze toekomst”, aldus de HBV.

 

Verenigingsleven loopt leeg

Een direct gevolg van het feit dat mensen wegtrekken uit de gemeente, is dat ook verenigingen het steeds moeilijker krijgen. De HBV constateert dat “mensen die van buiten af in Voerendaal zijn komen wonen niet of nauwelijks deelnemen aan het verenigingsleven in Voerendaal waardoor de verenigingen het steeds moeilijker krijgen”.

Huisvestingswet

Het is een lastige kwestie om woningen uitsluitend toe te wijzen aan inwoners van de gemeente. Want Vanhier Wonen moet zich, net als alle andere woningcorporaties in Nederland, houden aan de Huisvestingswet. De Huisvestingswet gaat ervan uit dat woningzoekenden zelf moeten kunnen kiezen waar ze willen wonen. Alleen wegens zwaarwegende redenen mag een gemeente dit grondrecht van vrije vestiging beperken met toewijzingsregels.

Oproep

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen, doet de HBV een oproep aan de politieke partijen: “Wie durft en geeft de inwoners en met name de jongeren van Voerendaal een kans om hier een huis te krijgen en te blijven wonen en de verengingen op peil te houden. Wie zorgt ervoor dat de jeugd niet naar andere gemeenten verhuist met als resultaat dat de jeugd nooit meer terugkomt en de gemeente Voerendaal leegbloedt.”

De HBV hoopt met deze oproep de leden van de gemeenteraad te alarmeren zodat zij, waar mogelijk, maatregelen kunnen treffen om ervoor te zorgen dat de Voerendaalse inwoners – jong én oud – in Voerendaal kunnen (blijven) wonen.

Over de HBV

De Huurdersbelangenvereniging Voerendaal is de belangenbehartiger van de huurders van Vanhier Wonen. Zij zijn de spreekbuis richting Vanhier Wonen en worden betrokken bij wijkvernieuwingsprojecten, wijkschouwen, leefbaarheidsacties en grootschalige renovatieprojecten. Meer informatie over de HBV vindt u op www.hbv-voerendaal.nl.

 

Deel deze pagina