Nieuwsbericht

Huurverhoging 2017

Publicatiedatum: 21-04-2017

Omstreeks 21 april heeft u van Woningstichting Voerendaal een brief ontvangen over de huurverhoging 2017. Vanaf 2017 geldt de huursombenadering, dit is anders dan voorgaande jaren. Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, kunnen een hogere huurverhoging krijgen dan woningen die nu al een  juiste prijs hebben. Het kan dus zijn dat twee gelijke woningen een verschillende huurverhoging krijgen, omdat de huidige huurprijs niet gelijk is.

Door de huursombenadering kan de huurprijs meer in overeenstemming  worden gebracht met de kwaliteit van de woning. De  overheid heeft besloten dat de totale stijging van alle huurprijzen van de corporatie (de huursom) niet meer dan 1,3% mag zijn. Woningstichting Voerendaal heeft besloten om niet op de maximale huursom te gaan zitten en zet in op een gemiddelde huurverhoging van 1%. U kunt een huurverhoging krijgen die ligt tussen de 0,3% en de 2,8%. Het gemiddelde van alle huurverhogingen is echter niet hoger dan 1%.  Huurders met een inkomen boven de € 40.349, die wonen in een sociale huurwoning, de zogenaamde scheefwoners, krijgen een huurverhoging van 2.9%. De HuurdersBelangenVereniging Voerendaal (HBV) heeft eeen positief advies afgegeven over dit voorstel. Per 1 juli 2017 wordt de huurverhoging doorgevoerd.

TIP: Wanneer u een periodieke overschrijving heeft ingepland bij uw bank, pas dan het bedrag tijdig aan zodat u per 1 juli de juiste huur betaald. Wanneer u Woningstichting Voerendaal gemachtigd heeft om iedere maand de huur af te schrijven van uw bankrekening, wordt het huurbedrag automatisch aangepast en hoeft u niks te doen. Wanneer u iedere maand een acceptgiro ontvangt, staat het juiste bedrag op de acceptgiro vermeld.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden