Nieuwsbericht

Huurverhoging 2018

Publicatiedatum: 12-03-2018

De discussie over betaalbaarheid van sociale huurwoningen is aan de orde van de dag; en terecht vindt ook Woningstichting Voerendaal!

 

Samen met de Huurdersbelangenvereniging (HBV) werkt Woningstichting Voerendaal dan ook al een aantal jaren aan het betaalbaar houden van haar huurwoningen. Dit heeft in de afgelopen jaren geresulteerd in lagere dan wettelijk toegestane huurverhogingen.

 

Ook dit jaar heeft de HBV, als volwaardig partner, het betaalbaar houden van de woningen weer prominent op haar agenda. Samen is het traject en proces van de huurverhoging doorlopen en dit heeft geresulteerd in een voorstel waarbij ruim 75% van de huurders van Woningstichting Voerendaal geen huurverhoging krijgt. De HBV heeft hier een positief advies voor afgegeven. Deze huurders ontvangen dan ook voor 1 mei a.s. een brief met een huurverhoging van 0%.  

Een aantal huurders krijgt wél nog een huurverhoging. Dat zijn de bewoners die het goedkoopst wonen in vergelijk met andere huurders in gelijke woningen. Echter ook deze huurders krijgen een huurverhoging die minimaal 2,4 % lager is dan de overheid toestaat en adviseert.

Ook de categorie huurders die qua inkomen buiten de doelgroep vallen van Woningstichting Voerendaal krijgen een huurverhoging. Dit zijn de huurders die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als huurder met een inkomen boven een inkomensafhankelijke huurverhogingsgrens. Ook deze groep krijgt een lagere huurverhoging dan wettelijk is toegestaan en geadviseerd namelijk 1,49% minder.

 

De totale gemiddelde reguliere huurverhoging komt daarmee op 0,51%. Dit is exclusief woningen waarvan de huur wordt aangepast als gevolg van een verhuizing. Dat is ruim beneden het inflatiepercentage van 1,4%.

 

Woningstichting Voerendaal maakt werk van betaalbaarheid!

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden