Nieuwsbericht

Woningstichting Voerendaal gevisiteerd over de periode 2014-2017

Publicatiedatum: 23-07-2018

In de periode oktober 2017 tot en met april 2018 heeft Woningstichting Voerendaal zich laten visiteren over de periode 2014 - 2017. Het betrof de tweede visitatie waardoor we goed in staat zijn om de resultaten van twee periodes met elkaar te kunnen vergelijken.

Trots op onze prestaties!
De resultaten van deze visitatie zijn voor ons als woningcorporatie enerzijds een herkenning en anderzijds een bevestiging van de sterke gestage ontwikkeling die wij in de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Er staat een moderne, transparante en professionele woningcorporatie, heel dicht bij haar huurders en enorm sterk verankerd in de gemeenschap. De mooie hoge scores op alle onderdelen van de visitatie tonen dit ook aan, waarbij wij zeer trots zijn op de hoge beoordeling (score 8,9) door onze huurders. De gemiddelde score van alle belanghebbenden samen bedroeg een dikke 8,1. Hieruit spreekt zeer veel waardering over onze inzet en de vaak buitengewone prestaties die wij als organisatie leveren. De visitatiecommissie is positief over Woningstichting Voerendaal en de door ons behaalde resultaten. Dit wordt zelfs bekrachtigd met de aanbeveling: Ga zo door!

De scores
De prestaties van Woningstichting Voerendaal werden in de visitatie uit 2012 beoordeeld op een gemiddelde 6,2.

De scores van de huidige (2018) visitatie zijn:
Presteren naar opgaven en ambities 7,5
Presteren volgens belanghebbenden 8,1
Presteren naar vermogen 7,3
Presteren ten aanzien van governance 7,1

Een nieuw gemiddelde van 7,5 en een stijgende lijn ten opzichte van vorige visitatie van deze in personeelsomvang kleine corporatie.

Blijven ontwikkelen!
We zijn zeker op de goede weg maar we zijn ons ook bewust dat wij ons moeten blijven ontwikkelen gelet op de vele veranderingen om ons heen. Dit betekent goede dingen en kwaliteiten vasthouden en verder benutten, vernieuwen en innoveren, maar ook concreet werken aan met name onze relatieve kwetsbaarheid als gevolg van onze beperkte omvang, maar ook het intensiveren van de samenwerking met het maatschappelijk middenveld, onder meer met onze stakeholders. 

Benieuwd naar het hele rapport? U kunt het hier lezen.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden