Vacatures

LET OP!  De reactietermijn van deze vacature is verlopen. Reageren is niet meer mogelijk, reacties worden niet meer in behandeling genomen!

Vacature

Vanhier Wonen is een financieel gezonde, actieve, ambitieuze en gedreven woningcorporatie die in Zuid-Limburg haar werkgebied heeft. De organisatie beheert 1.132 woningen in Zuid-Limburg. Twaalf professionele, betrokken en enthousiaste medewerkers geven invulling aan de slogan: ‘Wonen om te genieten van het leven in het heuvelland.’ Het realiseren van de visie wordt proactief opgepakt door in gesprek te gaan en te blijven met partijen, zoals gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders en andere instellingen in Zuid-Limburg, die een bijdrage willen leveren aan een fijne leefomgeving voor nu en in de toekomst.

Door het verstrijken van de zittingstermijn is er een vacature ontstaan in de raad van commissarissen:


Lid met een financieel profiel


De raad van commissarissen (RvC) van Vanhier Wonen bestaat uit vier leden waarvan 2 commissarisen zijn benoemd op bindende voordracht van de huurdersvertegenwoordiging. De RvC kent twee commissies, de remuneratiecommissie en de auditcommissie. De Governancecode woningcorporaties kent de RvC een drietal rollen toe. Die van werkgever, toezichthouder en klankbord. Tevens onderkent de RvC van Vanhier Wonen een vierde rol, de netwerkrol of ambassadeursrol, waarbij de RvC als toezichthouder in contact staat met externe belanghebbenden zoals gemeente en huurdersorganisaties. De RvC oefent zijn taken uit als een collegiaal team waarin alle zaken benoemd kunnen worden.

De kandidaat die wij zoeken heeft kennis van -of affiniteit met- volkshuisvestelijke vraagstukken. De kennis en ervaring die ingebracht dient te worden heeft betrekking op financiën, control en vastgoedfinanciering. U heeft kennis opgedaan en bent ervaren in het sturen van financiële bedrijfsvoering vanuit een bestuurlijke of managementrol of vanuit de rol als (concern)controller. U bent iemand die in staat is om complexe financiële vraagstukken snel te doorzien en toezicht te houden op de financiële continuïteit van Vanhier Wonen.

De kandidaat die de RvC voor ogen heeft staat stevig in zijn of haar schoenen, kan goed samenwerken en heeft oog en gevoel voor de kleinschaligheid, is kritisch, gaat graag de discussie aan en luistert goed naar de inbreng van anderen. In de relatie met de directeur-bestuurder oefent de commissaris actief toezicht uit en stelt de juiste vragen. Daarnaast fungeert deze commissaris, ook vanuit de rol als voorzitter van de auditcommissie, als klankbord voor zowel de directeur-bestuurder als voor de manager financiën.

Herkent u zich in de volgende criteria:

  • Ruime ervaring als professional (CFO/RA) eventueel op directie- en/of bestuursniveau.
  • Kennis van de regels van (financiële) (jaar)verslagleggingen en inzicht in vraagstukken rond financiering en de financiële continuïteit van een onderneming.
  • Kennis van en inzicht in de financiële risico’s voor de corporatie en de relevante eisen en regels, onder meer op het terrein van treasury, risicomanagement, fiscaliteit en beleggingen.
  • Ervaring met doorzien van strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen, financiële sturingsmodellen en financieringsvraagstukken.
  • Als gesprekspartner functioneren voor controller.
  • Affiniteit met het werkgebied van Vanhier Wonen.
  • Een brede maatschappelijke belangstelling hebben en dit kunnen duiden vanuit een zakelijke context naar de publieke taak van de corporatie.

Dan komen wij graag met u in gesprek.

Reageren

U kunt uw belangstelling melden tot uiterlijk zondag 12 juli a.s. via sollicitatieatrivenl voorzien van uw motivatie en cv. De selectieprocedure wordt begeleid door John van Es van Atrivé (06 25 05 18 18). Voor meer informatie kun u met hem contact opnemen. Bezoek tevens de website van Vanhier Wonen of Atrivé.

De eerste oriënterende gesprekken met Atrivé vinden plaats op vrijdag 17 juli in Maastricht. De tweede gespreksronde is op vrijdag 24 juli bij Woningstichting Vanhier Wonen.

Een uitgebreider profiel met meer informatie over deze vacature kunt u HIER downloaden.

Voordat een benoeming plaatsvindt, beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties de geschiktheid en betrouwbaarheid van de kandidaat conform hun Beoordelingskader.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden